En blogg om miljö, forskning och klimatfrågor

Mistra-swecia.se  har återlanserats och fokuserade tidigare på forskningsprogram om klimatanpassning. Detta forskningsprogram hade ett tydligt fokus på skogen och hur vår svenska skog påverkades av ett förändrat klimat. Sedan 2015 är forskningsprogrammet nedlagt, numera är mistra-swecia.se istället en blogg om klimatfrågor, miljö och forskning.

På mistra-swecia.se så kommer du främst att kunna läsa om de klimatfrågor och klimatförändringar som vi står för i Sverige idag. Hur forskningen ser ut och vad vi kan göra för att förbättra vår miljö, är andra frågor som du också kan läsa mera om.

Vårt mål är att informera och utbilda människor om vår lokala miljö men också om vår globala och enda planet. Det enda sättet som vi kan förbättra världens miljö är om vi gör detta tillsammans, vägen dit är genom att sprida utbildning i ämnet.

Klimatfrågor

Ingen kan längre blunda för de klimatfrågor och klimatförändringar som vi står inför idag. Allt som människor gör har en påverkan på vår miljö på ett eller flera sätt. Om alla människor världen över levde som vi gör i Sverige idag så skulle vi istället behöva fyra planeter. Som alla vet så har vi dessvärre endast en enda planet.

Om man ser till historien så har både Sveriges och hela övriga världens klimat ständigt förändrats genom alla årtusenden. Detta p.g.a våra olika årstider, den kemiska sammansättningen i atmosfären och kontinenternas ständiga rörelse.

Tidigare klimatförändringar har tagit betydligt längre tid och där klimatförändringarna har skett på ett naturligt vis. I nutid så ökar dock medeltemperaturen snabbare än normalt och naturkatastroferna blir allt vanligare. Anledningen till detta beror inte på naturliga orsaker utan är p.g.a oss människor själva.

Den största huvudsaken till världens klimatförändringar beror istället främst på att vi människor bränner mycket fossil kol, gas och olja. Detta är något som vi behöver sluta med. Genom information och upplysning till regeringar världen över så är detta möjligt.

Det som försvårar detta arbete är människors ständiga överkonsumtion och företag som tillåts att använda resurser som ger katastrofala klimatföljder.

Att påverka regeringar världen över kan alltså vara väldig svårt. Det finns dock en hel del saker som du själv kan göra för att bidraga till minskade klimatförändringar.

 • Gå, cykla eller åk kollektivt istället för att ta bilen. Försök att samåka med andra om bilen måste tas. Välj en bränslesnål bil eller en bil som drivs med alternativt bränsle. En tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från trafiken.
 • Sänk innetemperaturen, en grad lägre temperatur minskar uppvärmningskostnaderna med ca 5%. Håll rummet släckt när du inte är i rummet. Använd lågenergilampor, byt till energisnåla vitvaror och köp miljövänlig el.
 • Köp miljömärkta- och ekologiska varor. Försök att handla närproducerat.
 • Sopsortera noggrant och återvinn så mycket du kan.
 • Välj miljömärkta rengöringsmedel och tvätta inte i onödigt höga temperaturer.
 • Ta tåget istället för flyget.
 • Studera och utbilda dig djupare inom ämnet och försök att upplysa andra om det miljöhot vi alla lever i idag.

Miljö

För att kunna rädda vår enda planet så måste vi byta till 100% förnybar energi och helt sluta använda fossila bränslen. Detta är vad som gäller om vi vill kunna skapa en framtid och en bra miljö för våra barn och deras barn i sin tur.

Den globala uppvärmningen som sker ger vår planets miljö negativa konsekvenser som kan vara svåra att föreställa sig. Glaciärer minskar, översvämningar ökar, extremt höga temperaturer uppstår, skogsbränder blir alla vanligare ihop med massor av andra naturkatastrofer.

De människor som drabbast hårdast av detta är de allra fattigaste människorna i 3:e världen. En del av förklaringen till detta är den hotade livsmedelsproduktionen som sker. Sedan följer resultaten av hot mot olika arter, livsmiljöer och även mot hela ekosystem.

Forskning

Forskning inom miljö- och klimatfrågor sker ständigt, i Sverige och internationellt sett. Här är klimatforskare världen över överens om att de extrema klimatförändringar som sker är livshotande för vår planet.

Till de faktorer som de extrema klimatförändringarna beror på och som vi redan gått igenom så är forskarna också djupt eniga om att en massiv befolkningstillväxt hör till.

Nu är det upp till dig, mig och regeringar världen över att faktiskt lyssna på vad våra forskare säger. Att lyssna på den fakta vi får och att sedan även agera tillsammans för att rädda vår enda planet.

Här kan du som verkligen är nyfiken på allvar läsa mera om forskning i Sverige och utomlands på forskning.se, på forskning och framstegs hemsida fof.se, på svenska miljöinstitutets hemsida ivl.se samt även på naturvardsverket.se.

Kort fakta

Idag har vi ett varmare klimat i världen tack vare de klimatförändringar vi människor utsätter vår enda planet för. De senaste åren är de varmaste som någonsin har uppmätts sedan jordens temperaturmätningar inleddes 1880.

Sveriges yta är till ca 70% täckt av skog. Vår skog är ett av vårt lands allra största förnybara-och miljövänligaste resurser. Trots detta så riskerar vi att döda skog och mark tack vare den försurning som vi ständigt utsätter den för.

Totalt avverkas ungefär 85 miljoner kubikmeter skog i Sverige varje år. Vår svenska skogsvårdslag är ytterligare en anledning till att skogen mår bra.

Blogg

Investera i skog för klimatet och din ekonomi

Att investera i skog är en ekonomiskt bra affär så som det även är en fantastisk investering i våra barns framtid. Intresset för att köpa skog i Sverige växer även så att det bara knakar.

Det ökade intresset för att köpa skog finns både bland helt nya skogsägare så som det även gör för befintliga skogsägare. Det är även ett relativt begränsat utbud som finns tillgängligt i förhållande till hur många spekulanter som det faktiskt finns.

Priserna på skogsmark har ökat de senaste åren. Nu väntar dock en förväntad långvarig lågkonjunktur, inte minst tack vare rådande Covid-19 pandemin i världen och att klimatförändringarna orsakat skogsbränder. Under en lågkonjunktur så avtar som oftast både skogsmarkspriser och virkespriser. Vad gäller virkespriser i Sverige så har dessa redan minskat och har även legat låga en relativt lång tid.

En stor anledning till pressade virkespriser beror också på hur den ökända granbarkborren har gått fram på virket. Resultatet av detta har givit ett stort utbud av grantimmer med kvalitetsskador som pressar ner priserna på virket.

Att köpa skog är en trygg investering som också ska ses som en långsiktig och väldigt hållbar investering. Att köpa skog ger även en pålitlig avkastning med låg risk och liten korrelation i jämförelse med börsen. Här ska även den avkastningspotential som finns räknas in i värdet. Värdet på marken ökar på sikt och enligt statistik från LRF Konsult så har priset på svensk skogsmark ökat med hela 23%  de senaste 10 åren.

Det finns även en hel del saker att fundera på när man vill investera i skog i Sverige. Några saker som är bra att ta i beaktande är exempelvis:

 • Hur mycket av priset som beror på det virkesförrådet som finns tillgängligt.
 • Vart i landet du önskar köpa skog. Nära tätorter så är ofta skogsmarkspriserna högre.
 • Skog med jaktmarker ger högre pris.
 • Möjlighet till exploatering ökar också priset.
 • Generellt är det lättare få bra direktavkastning på skog i norra Sverige. Här det mer produktions- och avkastningsvärden som sätter det aktuella priset.

För vanliga mindre investerare så kan det dock vara svårare att direktinvestera i skogsfastigheter. Att köpa skog kräver som oftast ett större kapital och det dröjer innan du får avkastning på din investering.

Här ska man också tänka på att skogsägande kräver en hel del arbete. Ett arbete som består av kontinuerlig drift och underhåll. Har man heller inte den tiden eller erfarenhet som krävs så kan man avskräckas som investerare.

 

Få hjälp att köpa skogsfastigheter i Sverige

Här finns flera olika vägar att gå som ny-investerare eller som rutinerad skogsägare. LRF-konsult, Svensk fastighetsförmedling, Areal och flera av de traditionella storbankerna i Sverige har mäklare för skogsfastigheter.

Med någon av dessa mäklare så kan du enkelt lägga upp en fastighetsbevakning. När du lägger upp en fastighetsbevakning så får du automatiskt ett meddelande av din mäklare när en skogsfastighet finns tillgänglig. På nätet så finns också skogsfastigheter till salu, även här kan du lägga upp en fastighetsbevakning.

Ett av de allra bästa sätten att också lära sig mera om att köpa skog som investering är att läsa mera om företag som investerar i skog. Hos dem finns massor av information att hitta online, samtidigt har du möjlighet att kontakta dem eller närvara på deras investerarmöten.

 

Låna till att köpa skog i Sverige

Ett alternativ för att finansiera köpet av skog är genom att låna. Det må lite galet. Det kan det också vara, men det finns situationer när det kan vara värt det.

Ponera ett scenario där du vet att efterfrågan på ett visst område skog eller mark kommer öka. Det kan handla om etablering av social infrastruktur som butiker, skolor eller kommunal trafik. I dessa fall kan skogen du köpt snabbt öka i värde, eftersom det blir intressant att köpa marken och explotera marken.

Om du kan ta ett lån med skogen som säkerhet är det såklart ett gott val. Du kan få en låg ränta som i många fall kvittas av värdeuppegången i den köpta skogen.

Ett annat alternativ är att ta ett privatlån utan säkerhet. I dessa fall är det rekommendera att du jämför lån hos Sambla. Genom att låta flera banker tävla om dig som kund kan du erbjudas en förhållandevis låg ränta. Det är såklart en riskfylld investeringen. Men ska den göras är det troligtvis bäst att göra det genom just en låneförmedlare.

 

Investera i skog utan att köpa mark, i Sverige eller utomlands!

Du kan även investera i skog utan att du måste köpa skogsmark. Detta kan du bland annat göra genom att köpa i aktier i ett eller flera olika skogsbolag. Ett skogsbolag har ofta del av sin verksamhet i andra områden som i papperstillverkning eller i sågverk. Så är du enbart intresserad av att investera i skog så kanske detta inte är din typ av investering.

Här finns även andra investeringsmöjligheter för dig. Du kan även välja att investera i fonder. Det finns idag ett stort utbud av fonder som investerar i olika bolag inom skogsindustrin. Fondbolagen sprider investeringen i flera olika bolag i Sverige men även internationellt sätt. Genom att investeringen sprid så minskar även dina risker som investerare.

Ett ytterligare investeringsalternativ är fondbolag som investerar direkt i skogsfastigheter. Detta investeringsalternativ har likheter med ett aktiebolag där du köper dig en ägandeandel. Här köper sedan fonderna skogsfastigheter i billigare områden med stor potential. Ofta köpts skogsfastigheterna i Syd-och Centralamerika och Öststater i Europa.

De stora fördelen med det senare alternativet är att du här får direkt exponering mot skogen. En annan fördel är också att det är fonden som här ansvarar för all drift och underhåll av skogsfastigheten. Vill kan sänka sin risk ytterligare så kan här även välja ett partnerskap med andra investerare. Genom att köpa flera skogsfastigheter så minskar också risken.

Skogsavverkning på rätt sätt

Skogsavverkning har skett i Sverige under århundraden. Avverkningen sker i en process som består av en första gallring, en andra gallring och avslutningsvis en slutavverkning.

 • Den första gallringen görs alltid när skogen är relativt ung. Här hugger man främst ner träd som är skadade eller som är olika det övriga beståndet. Under den första gallringen så särställer man även de finaste stammarna så att de får växa ifred och för att de ska växa än bättre.
 • Den andra gallringen går till på samma vis som det första gallringen förutom att man här särställer de bästa träden än mera.
 • Under slutavverkningen så tar man ner resten av det skogsbestånd som återstår. Beroende på markens produktionsförmåga så måste detta ske när skogen är mellan 45-100 år enligt skogsvårdslagen. Till slutavverkningen så ingår det också att ny skog ska planteras på det område som avverkats.

Innan avverkning först sker så är det alltid bra att göra en inventering av skogsbeståndet. Detta gör man för att se över om skogen är lämplig att avverka eller om annat skogsbestånd är än lämpligare.

Innan skogen börjar att avverkas så behöver man också märka upp det område som skall avverkas. Anledningen till detta är flera. Träd kan behöva sparas i viltvårdande syfte, transportvägar kan behöva märkas ut så att arbetet blir så smidigt och effektivt som möjligt. En annan viktig anledning till varför man behöver märka ut skog som ska avverkas är att inte någon annan skog än din egen faktiskt avverkas.

 

 

Skogsavverkning i Sverige

Skogsavverkning i Sverige har skett under århundraden. I Sverige så har vi även ett skogsbestånd som ökar och svensk skog växer mer än vad den skövlas och man har valt att investera i skog. Vår svenska skog är frisk och mår bra, mycket tack vara ansvarsfulla skogsägare och god insyn och kontroll från våra svenska myndigheter. Totalt avverkas ungefär 85 miljoner kubikmeter skog i Sverige varje år. Vår svenska skogsvårdslag är ytterligare en anledning till att skogen mår bra.

Lagen reglerar exempelvis hur skogen ska skötas både produktions- och miljömässigt. I lagen står bland annat att man är skyldig att återplantera skog efter avverkning, vilket tryggar tillväxt och återväxt. Redan 1903 så tillkom den första moderna skogsvårdslagen i Sverige. Sedan 1950 till dags datum har det svenska virkesförrådet ökat med 200 %, från 1 miljard kubikmeter till 3 miljarder kubikmeter.

Skogsägare i Sverige behöver även ha kännedom om ekonomi och vilka skatteregler som gäller för den skog som man äger. Här kan du som skogsägare även ha god hjälp av den s.k Skogsbruksplanen. Detta är ett riktigt bra hjälpmedel för dig som skogsägare när det gäller den ekonomiska planeringen. Skogsbruksplanen visar vilka möjligheter till inkomster du har genom gallring eller slutavverkning. Skogsbruksplanen hjälper dig även med att se över vilka skogsåtgärder som innebär utgifter under de kommande åren.

 

 

Olovlig skogsavverkning

Olovlig skogsavverkning kan ske på flera olika sätt. Det är den svenska skogsvårdslagen som bestämmer vad som är tillåtet och vad som strider mot lagen. Skogshyggen får exempelvis inte tas upp om skogen fortfarande är i god tillväxt. Föryngring av skogen som är större än 0,5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen minst 6 veckor i förväg. Här finns även särskilda bestämmelser som gäller för avverkning av ädellövskog. Till ädellövskog räknas alm, ask, bok, avenbok, ek, fågelbär, lind och lönn. Där skogsmarken inte har lika god tillväxt så krävs även först tillstånd för att få slutavverka. Avverkas denna mark ändå utan tillstånd så sker olovlig skogsavverkning. Som skogsägare så får man heller inte avverka skog som inte är ens egen. Detta gör det än viktigare att märka upp skogen så att det klart och tydligt vilken skog som tillhör vem.

Skogsbränder- vad som orsakar dem och hur vi påverkas

Idag har vi ett varmare klimat i världen tack vare de klimatförändringar vi människor utsätter vår enda planet för. De senaste åren är de varmaste som någonsin har uppmätts sedan jordens temperaturmätningar inleddes 1880. Sedan 1880 har också jordens medeltemperatur höjts med drygt en grad.

En grad kan på förhand låta lite men som ändå får katastrofala negativa följder för vår planet. En av alla dessa följder är de ökade antalet av skogsbränder som vi ser runt om i världen och där riskerna för dessa ökar p.g.a flera olika faktorer:

 • Extremare torka och hetta ökar över större delen av världen.
 • Riskerna för åskväder och blixtnedslag ökar. Blixtnedslag är den största naturliga orsaken till bränder. Det har visat sig att bränderna som härjade i Alaska 2015 till stor del berodde p.g.a blixtnedslag.
 • Säsongen på året som bränder sker har ökat. I Kalifornien exempelvis så är det numera i stort sett risk för bränder året runt.
 • Högre temperaturer på nätterna ökar riskerna för att skogsbränder kan fortgå dygnet runt.
 • Snön försvinner tidigare på året än tidigare. Detta lämnar skog och mark blottad och torrare än tidigare vilket ökar risker för skogsbränder.

Om vi fortsätter att utsätta vår planet för ständiga klimatförändringar så kommer skogsbränderna enbart att öka längre fram. Skogsbränderna kommer dessutom att växa sig starkare, intensivare och kommer även att bli än mera svårsläckta.

Här blir det även en ond cirkel av allt då skogsbränderna i sig även bidrar med klimatförändringarna. Exempel på detta är torvbränder som släpper ut stora mängder koldioxid från olika växtdelar som lagrats i jorden i tusentals år.

Bränderna frisätter även  kol från växtligheten i form av koldioxid som också snabbar på den globala uppvärmningen. Ett tredje exempel på hur skogsbränderna själva bidrar till den globala uppvärmningen är när sot lägger sig över snö. Här så absorberas mer värme från solen då en mörk yta absorberar mer värme än en ljus yta.

 

 

Skogsbränderna i Australien

Skogsbränderna i Australien i början av 2020 är en av de allra största naturkatastroferna i modern tid. Australien har alltid haft skogsbränder. De senaste bränderna startade dock betydligt tidigare, varade längre p.g.a klimatkrisen och förödelsens omfattning har varit svår att förstå för många.

Lång och svår torka ihop med rekordhöga temperaturer är orsakerna till bränderna. Även om praktiskt taget hela landet drabbades av bränderna så är det ändå i de sydöstra Australien det varit allra värst. Här råder exempelvis också den värsta torkan någonsin.  Under 2019 hade flera av de övriga drabbade områdena de torraste perioderna någonsin mellan januari- april.

Temperaturerna som också enbart ökar p.g.a den globala uppvärmningen fortsätter att sätta nya rekord. Många av de drabbade områdena hade temperaturer runt 45 grader. I Sydneys förorter uppmättes hela 48,9 C.

Uppskattningsvis så har ca 6,3 miljoner hektar mark brunnit upp. Detta är en yta som nästan är lika stort som halva England. Enligt ekologer från University of Sydney så kan så många som en miljard djur ha dött i skogsbränderna.

 

 

Skogsbränder 2019

I Sverige så var i april 2019 antalet larm om brand i terräng nästan det dubbla jämfört med under april 2018. Bränderna var orsakade av den torra och varma våren där snön fortsätter att smälta tidigare. Under sommaren så fortsatte bränderna att härja över mer eller mindre hela landet och i världen. Mera ”ovanliga” områden som Grönland, Sibirien och Alaska drabbades också hårt av skogsbränder som följd av klimatförändringar.

Bränderna i som härjade i Arktis släppte även ut enorma mängder koldioxid och koldioxidekvivalenter. Enligt WMO så släppte skogsbränderna i juni 2019 ut lika mycket koldioxid som Sveriges årliga utsläpp. Den mängd av koldioxid som släpptes ut från skogsbränderna i juni 2019 i polcirkeln är större än utsläppen från alla skogsbränder i polcirkeln under juni månad under samtliga åren mellan 2010-2018 tillsammans.

 

 

Skogsbränder i Sverige

Sommaren 2018 drabbades Sverige av skogsbränder där ca 25 000 hektar skog brann upp. Det var framför allt under juli månad som skogsbränderna härjade som allra värst. Minst ett 50-tal skogsbränder förkom från norr till söder i landet. Under sommaren så skedde ca 7000 räddningsinsatser i Sverige p.g.a av skogsbränderna.

Svensk räddningstjänst fick även hjälp av annan räddningstjänst från andra länder i Europa. Utan extern hjälp så hade bränderna varit svåra att få bukt med då utrustningen visade sig inte räcka. Även här så berodde bränderna på höga temperaturer och torra marker som ett resultat av klimatförändringar.

På myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida så kan du läsa mera om hur skogsbränder kan förebyggas. Här kan du även som privatperson ladda ner appen BRANDRISK Ute. Denna hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig även att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder.

 

Koldioxidekvivalenter- vad är det egentligen?

Koldioxidekvivalenter eller CO2, är ett särskilt mått på utsläpp av växthusgaser som sker världen över. Detta mått tar hänsyn till att alla växthusgaser har olika sätt att bidra till växthuseffekten och den global uppvärmningen i världen.

När man anger utsläpp av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter så anger man även hur mycket koldioxid som man skulle behöva släppa ut för att visa samma resultat på klimatet.

För att ge en tydligare bild hur mycket detta egentligen är frågan om så uppvisar exempelvis metan ca 23 gånger mer till växthuseffekten än vad koldioxid gör. 1 kg utsläpp av metan motsvarar därmed 23 kg koldioxidekvivalenter.

När man sedan vänder på siffrorna så innebär det att metanutsläpp som motsvarar 1 kg koldioxidekvivalenter endast är 0,043 kg metan. Summeringen av detta exempel blir alltså att väldigt små utsläpp av just metan ändå orsaker stora negativa klimateffekter.

Att man kan använda utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter gör även att man lätt kan jämföra specifika gasers påverkan till växthuseffekten och lägga till dessa. Det finns mycket miljöforskning kring detta och hur man kan vända trenden, du som privatperson och konsument kan med små medel bidra i detta.

Omräkningen man använder sig av får man fram genom att multiplicera utsläppen av varje växthusgas med gasens s.k. GWP-värde (Global Warming Potential).

Det är vanligt att Global Warming Potential även kallas växthuspotential och där detta helt enkelt är ett värde på hur mycket gasen påverkar den globala uppvärmningen. GWP-värdet i sig beräknas av hur effektivt gasen absorberar infraröd strålning, i vilka delar av det infraröda våglängdsområdet som gasen absorberar strålning samt hur länge gasen finns kvar i vår atmosfär. Läs mer om ämnet hos Naturvårdsverket.

 

 

Koldioxidekvivalenter tabell

I vår koldioxidekvivalenter tabell här nedan så finner du de sex vanligaste växthusgaserna. Tabellen visar även deras påverkan på miljön översatt till koldioxidekvivalenter.

Växthusgas                                                               Kemisk beteckning                                               Antal koldioxidekvivalenter

Koldioxid                                                                       CO2                                                                                                           1

Metan                                                                            CH4                                                                                                            23

Lustgas                                                                          N20                                                                                                            310

Fluorkarboner                                                              FC                                                                                                               6500 –  9200

Ofullständigt fluorerade kolväten                             HFC                                                                                                            140 – 11700

Svavelhexafluorid                                                        SF6                                                                                                             23900

Åtgärder emot försurning

Sveriges yta är till ca 70% täckt av skog. Vår skog är ett av vårt lands allra största förnybara-och miljövänligaste resurser. Trots detta så riskerar vi att döda skog och mark tack vare den försurning som vi ständigt utsätter den för. Det finns dock åtgärder emot försurning att vidtaga för att förhindra detta i vår natur.

Det är även viktigt att titta närmare på vad försurning verkligen innebär och vad den beror på. Försurning innebär att våra skogar, sjöar och jordar påverkas av försurande ämnen i nederbörden. Denna nederbörd kallas för surt regn.

Försurningen som sker beror på utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och ammoniak och det är även att stoppa dessa som i huvudsak kan förhindra försurningen.

Våra skogsmarker i främst södra- och västra Sverige tillhör de som är allra mest drabbade av försurningen. Anledningen till detta är att det är här som den största delen av de försurande ämnen faller ner från utsläpp på de brittiska öarna och på kontinenten. Omkring 80% av det sura nedfallet i södra- och västra Sverige beror på utsläpp i andra länder.

Den viktigaste metoden för att motverka försurning förutom att förhindra utsläpp är genom kalkning av bl.a. våra skogsmarker och sjöar. Kalkning görs för att motverka de negativa effekter som försurningen har för skog och mark. Här är målet att höja pH-värdet i skogen och att bevara eller återskapa det naturliga djur- och växtlivet.

Kalkning av skogsmark är ett av flera vapen mot markförsurningen och har pågått mera utbrett i Sverige sedan 1989 men påbörjades som försök redan för närmare 100 år sedan.

Det råder delade meningar om huruvida de positiva verkningarna är större än de negativa och det är viktiga att kalkning alltid sker på rätt sätt.

Med rätt sätt så menas bl.a. med rätt metoder, på rätt skogsmark, med rätt kalkningsmedel samt med kontinuerlig uppföljning av resultatet.

 

 

Vad kan du själv göra för att minska försurning?

 • Cykla eller gå till jobbet och för alla kortare resor om du har möjlighet. Välj tåg eller annan kollektivtrafik för längre resor om du har möjlighet.
 • Bli energismart genom att spara på värme, elektricitet, varmvatten, använd lågenergilampor, använd miljövänliga batterier, byt till energisnåla vitvaror och sopsortera hushållets alla avfallsprodukter.
 • Välj en energisnål bil eller en bil som drivs med miljövänligare alternativ. Sedan 1989 så har vi en lag i Sverige som säger att nyare bilar måste ha en katalysator. En bil med katalysator är helt enkelt ett betydligt miljövänligare alternativ.
 • Köp miljömärkt el och handla miljövänliga varor, produkter och tjänster. Exempel på detta kan vara återanvändbara sugrör och tygpåsar. Kan du handla lokalt och närproducerat och samtidigt minska din köttkonsumtion så är det också bra miljövänliga val.
 • Släng inte skräp eller avfall i skog och natur. Plocka gärna upp om du hittar skräp eller avfall.
 • Överdosera inte tvättmedel och tvätta inte på onödigt höga temperaturer. Det räcker som oftast att tvätta på 40 grader. Ibland så kan det även räcka med att skölja ett eller flera plagg istället för att tvätta det med tvättmedel.
 • Engagera dig inom en eller flera organisationer som arbetar aktivt för vår miljö. Ett par exempel är Naturskyddsföreningen och Greenpeace.

Återanvändbara sugrör och dess fördelar

Att använda sig av återanvändbara sugrör är ett miljövänligt och bra val. Sugrör i plast och andra engångsartiklar i plast förstör våra hav, natur, djurliv och vår miljö. Varje år spolas runt 15 000 miljarder plastpartiklar ut i haven från våra svenska avlopp.

Att skadlig plast förstör vår planet är något som fler och fler privatpersoner och företag också fått upp ögonen för. Många internationellt stora företag som t.ex. McDonalds och Starbucks har exempelvis slutat upp med att tillverka sugrör i plast helt och hållet.

Vad gäller just återanvändbara sugrör så finns de numera i massor av naturvänliga och bra produktval som inte är i plast. Förutom de välkända metallsugrören i rostfritt stål så finns det även andra bra produkter i bambu, glas, vass eller vetestrå.

Vilket du än väljer av dessa miljövänliga val så är de alla produkter som är betydligt bättre än de gamla miljöbovarna i plast.

Oavsett om det är läckra drinkar, nyttiga smoothies, färskpressade juicer eller annat som du vill använda dina återanvändbara sugrör till så är valet helt och hållet ditt eget.

 

 

 

Metallsugrör

Metallsugrör i rostfritt stål är sugrör som har blivit väldigt populära. Anledningarna till detta är att de är funktionella, otroligt tåliga och snygga. Metallsugrör finns ofta i flera olika storlekar och utseenden, vilket gör att det också är enkelt att välja de som man gillar.

Det är inte ovanligt att en avsedd diskborste kommer med i priset när du köper ett metallsugrör. Vill du inte diska ditt metallsugrör för hand så kan du även diska det enkelt och smidigt i diskmaskinen. Ett metallsugrör är också helt korrosionsfritt och smakfritt.

Andra riktigt bra fördelar med ett metallsugrör som oftast glöms bort är också att de är väldigt bra om du lider av ilningar i tänderna. Känsla tandhalsar påverkas ofta av kalla drycker, med ett metallsugrör så minskar du den risken.

Ett snyggt metallsugrör känns också betydligt lyxigare och festligare till både vardags och till fest. Dricker du en läskande kall dryck med is i så hjälper även metallsugröret till att hålla drycken kyld längre. Tar du hand om ditt metallsugrör på bästa vis så håller det också lika bra på din 20 års dag som det gör på din 50 års dag.

Metallsugröret passar också alldeles utmärkt att använda som ett kombinerat sugrör och drinkpinne. Sugröret är vidare enkelt att bära med sig och passar perfekt som en present till någon man tycker om.

 

 

Ekonomiska fördelar med återanvändbara sugrör

De allra största ekonomiska fördelarna med att använda sig av återanvändbara sugrör beror på att du kan använda ditt sugrör om och om igen.

Kostnaden för de miljöfarliga plastsugrören och som enbart kunde användas en enda gång är högre än exempelvis just metallsugrör när man också ser det på sikt. Detta är den stora ekonomiska besparingen om man ska se det som privatperson.

Ska man även se till den betydligt större bilden så kostar nedskräpning av plastmaterial samhället miljontals kronor varje år. Pengar som mycket väl hade kunnat finansiera andra saker än sanering av vår natur. Ett val av återanvändbara sugrör är alltså både bra för planeten genom minskad skogsavverkning, din plånbok samt även besparar samhället onödiga kostnader.