Investera i skog för klimatet och din ekonomi

Att investera i skog är en ekonomiskt bra affär så som det även är en fantastisk investering i våra barns framtid. Intresset för att köpa skog i Sverige växer även så att det bara knakar.

Det ökade intresset för att köpa skog finns både bland helt nya skogsägare så som det även gör för befintliga skogsägare. Det är även ett relativt begränsat utbud som finns tillgängligt i förhållande till hur många spekulanter som det faktiskt finns.

Priserna på skogsmark har ökat de senaste åren. Nu väntar dock en förväntad långvarig lågkonjunktur, inte minst tack vare rådande Covid-19 pandemin i världen och att klimatförändringarna orsakat skogsbränder. Under en lågkonjunktur så avtar som oftast både skogsmarkspriser och virkespriser. Vad gäller virkespriser i Sverige så har dessa redan minskat och har även legat låga en relativt lång tid.

En stor anledning till pressade virkespriser beror också på hur den ökända granbarkborren har gått fram på virket. Resultatet av detta har givit ett stort utbud av grantimmer med kvalitetsskador som pressar ner priserna på virket.

Att köpa skog är en trygg investering som också ska ses som en långsiktig och väldigt hållbar investering. Att köpa skog ger även en pålitlig avkastning med låg risk och liten korrelation i jämförelse med börsen. Här ska även den avkastningspotential som finns räknas in i värdet. Värdet på marken ökar på sikt och enligt statistik från LRF Konsult så har priset på svensk skogsmark ökat med hela 23%  de senaste 10 åren.

Det finns även en hel del saker att fundera på när man vill investera i skog i Sverige. Några saker som är bra att ta i beaktande är exempelvis:

  • Hur mycket av priset som beror på det virkesförrådet som finns tillgängligt.
  • Vart i landet du önskar köpa skog. Nära tätorter så är ofta skogsmarkspriserna högre.
  • Skog med jaktmarker ger högre pris.
  • Möjlighet till exploatering ökar också priset.
  • Generellt är det lättare få bra direktavkastning på skog i norra Sverige. Här det mer produktions- och avkastningsvärden som sätter det aktuella priset.

För vanliga mindre investerare så kan det dock vara svårare att direktinvestera i skogsfastigheter. Att köpa skog kräver som oftast ett större kapital och det dröjer innan du får avkastning på din investering.

Här ska man också tänka på att skogsägande kräver en hel del arbete. Ett arbete som består av kontinuerlig drift och underhåll. Har man heller inte den tiden eller erfarenhet som krävs så kan man avskräckas som investerare.

 

Få hjälp att köpa skogsfastigheter i Sverige

Här finns flera olika vägar att gå som ny-investerare eller som rutinerad skogsägare. LRF-konsult, Svensk fastighetsförmedling, Areal och flera av de traditionella storbankerna i Sverige har mäklare för skogsfastigheter.

Med någon av dessa mäklare så kan du enkelt lägga upp en fastighetsbevakning. När du lägger upp en fastighetsbevakning så får du automatiskt ett meddelande av din mäklare när en skogsfastighet finns tillgänglig. På nätet så finns också skogsfastigheter till salu, även här kan du lägga upp en fastighetsbevakning.

Ett av de allra bästa sätten att också lära sig mera om att köpa skog som investering är att läsa mera om företag som investerar i skog. Hos dem finns massor av information att hitta online, samtidigt har du möjlighet att kontakta dem eller närvara på deras investerarmöten.

 

Låna till att köpa skog i Sverige

Ett alternativ för att finansiera köpet av skog är genom att låna. Det må lite galet. Det kan det också vara, men det finns situationer när det kan vara värt det.

Ponera ett scenario där du vet att efterfrågan på ett visst område skog eller mark kommer öka. Det kan handla om etablering av social infrastruktur som butiker, skolor eller kommunal trafik. I dessa fall kan skogen du köpt snabbt öka i värde, eftersom det blir intressant att köpa marken och explotera marken.

Om du kan ta ett lån med skogen som säkerhet är det såklart ett gott val. Du kan få en låg ränta som i många fall kvittas av värdeuppegången i den köpta skogen.

Ett annat alternativ är att ta ett privatlån utan säkerhet. I dessa fall är det rekommendera att du jämför lån hos Sambla. Genom att låta flera banker tävla om dig som kund kan du erbjudas en förhållandevis låg ränta. Det är såklart en riskfylld investeringen. Men ska den göras är det troligtvis bäst att göra det genom just en låneförmedlare.

 

Investera i skog utan att köpa mark, i Sverige eller utomlands!

Du kan även investera i skog utan att du måste köpa skogsmark. Detta kan du bland annat göra genom att köpa i aktier i ett eller flera olika skogsbolag. Ett skogsbolag har ofta del av sin verksamhet i andra områden som i papperstillverkning eller i sågverk. Så är du enbart intresserad av att investera i skog så kanske detta inte är din typ av investering.

Här finns även andra investeringsmöjligheter för dig. Du kan även välja att investera i fonder. Det finns idag ett stort utbud av fonder som investerar i olika bolag inom skogsindustrin. Fondbolagen sprider investeringen i flera olika bolag i Sverige men även internationellt sätt. Genom att investeringen sprid så minskar även dina risker som investerare.

Ett ytterligare investeringsalternativ är fondbolag som investerar direkt i skogsfastigheter. Detta investeringsalternativ har likheter med ett aktiebolag där du köper dig en ägandeandel. Här köper sedan fonderna skogsfastigheter i billigare områden med stor potential. Ofta köpts skogsfastigheterna i Syd-och Centralamerika och Öststater i Europa.

De stora fördelen med det senare alternativet är att du här får direkt exponering mot skogen. En annan fördel är också att det är fonden som här ansvarar för all drift och underhåll av skogsfastigheten. Vill kan sänka sin risk ytterligare så kan här även välja ett partnerskap med andra investerare. Genom att köpa flera skogsfastigheter så minskar också risken.

Lämna en kommentar