Skogsbränder- vad som orsakar dem och hur vi påverkas

Idag har vi ett varmare klimat i världen tack vare de klimatförändringar vi människor utsätter vår enda planet för. De senaste åren är de varmaste som någonsin har uppmätts sedan jordens temperaturmätningar inleddes 1880. Sedan 1880 har också jordens medeltemperatur höjts med drygt en grad.

En grad kan på förhand låta lite men som ändå får katastrofala negativa följder för vår planet. En av alla dessa följder är de ökade antalet av skogsbränder som vi ser runt om i världen och där riskerna för dessa ökar p.g.a flera olika faktorer:

  • Extremare torka och hetta ökar över större delen av världen.
  • Riskerna för åskväder och blixtnedslag ökar. Blixtnedslag är den största naturliga orsaken till bränder. Det har visat sig att bränderna som härjade i Alaska 2015 till stor del berodde p.g.a blixtnedslag.
  • Säsongen på året som bränder sker har ökat. I Kalifornien exempelvis så är det numera i stort sett risk för bränder året runt.
  • Högre temperaturer på nätterna ökar riskerna för att skogsbränder kan fortgå dygnet runt.
  • Snön försvinner tidigare på året än tidigare. Detta lämnar skog och mark blottad och torrare än tidigare vilket ökar risker för skogsbränder.

Om vi fortsätter att utsätta vår planet för ständiga klimatförändringar så kommer skogsbränderna enbart att öka längre fram. Skogsbränderna kommer dessutom att växa sig starkare, intensivare och kommer även att bli än mera svårsläckta.

Här blir det även en ond cirkel av allt då skogsbränderna i sig även bidrar med klimatförändringarna. Exempel på detta är torvbränder som släpper ut stora mängder koldioxid från olika växtdelar som lagrats i jorden i tusentals år.

Bränderna frisätter även  kol från växtligheten i form av koldioxid som också snabbar på den globala uppvärmningen. Ett tredje exempel på hur skogsbränderna själva bidrar till den globala uppvärmningen är när sot lägger sig över snö. Här så absorberas mer värme från solen då en mörk yta absorberar mer värme än en ljus yta.

 

 

Skogsbränderna i Australien

Skogsbränderna i Australien i början av 2020 är en av de allra största naturkatastroferna i modern tid. Australien har alltid haft skogsbränder. De senaste bränderna startade dock betydligt tidigare, varade längre p.g.a klimatkrisen och förödelsens omfattning har varit svår att förstå för många.

Lång och svår torka ihop med rekordhöga temperaturer är orsakerna till bränderna. Även om praktiskt taget hela landet drabbades av bränderna så är det ändå i de sydöstra Australien det varit allra värst. Här råder exempelvis också den värsta torkan någonsin.  Under 2019 hade flera av de övriga drabbade områdena de torraste perioderna någonsin mellan januari- april.

Temperaturerna som också enbart ökar p.g.a den globala uppvärmningen fortsätter att sätta nya rekord. Många av de drabbade områdena hade temperaturer runt 45 grader. I Sydneys förorter uppmättes hela 48,9 C.

Uppskattningsvis så har ca 6,3 miljoner hektar mark brunnit upp. Detta är en yta som nästan är lika stort som halva England. Enligt ekologer från University of Sydney så kan så många som en miljard djur ha dött i skogsbränderna.

 

 

Skogsbränder 2019

I Sverige så var i april 2019 antalet larm om brand i terräng nästan det dubbla jämfört med under april 2018. Bränderna var orsakade av den torra och varma våren där snön fortsätter att smälta tidigare. Under sommaren så fortsatte bränderna att härja över mer eller mindre hela landet och i världen. Mera ”ovanliga” områden som Grönland, Sibirien och Alaska drabbades också hårt av skogsbränder som följd av klimatförändringar.

Bränderna i som härjade i Arktis släppte även ut enorma mängder koldioxid och koldioxidekvivalenter. Enligt WMO så släppte skogsbränderna i juni 2019 ut lika mycket koldioxid som Sveriges årliga utsläpp. Den mängd av koldioxid som släpptes ut från skogsbränderna i juni 2019 i polcirkeln är större än utsläppen från alla skogsbränder i polcirkeln under juni månad under samtliga åren mellan 2010-2018 tillsammans.

 

 

Skogsbränder i Sverige

Sommaren 2018 drabbades Sverige av skogsbränder där ca 25 000 hektar skog brann upp. Det var framför allt under juli månad som skogsbränderna härjade som allra värst. Minst ett 50-tal skogsbränder förkom från norr till söder i landet. Under sommaren så skedde ca 7000 räddningsinsatser i Sverige p.g.a av skogsbränderna.

Svensk räddningstjänst fick även hjälp av annan räddningstjänst från andra länder i Europa. Utan extern hjälp så hade bränderna varit svåra att få bukt med då utrustningen visade sig inte räcka. Även här så berodde bränderna på höga temperaturer och torra marker som ett resultat av klimatförändringar.

På myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida så kan du läsa mera om hur skogsbränder kan förebyggas. Här kan du även som privatperson ladda ner appen BRANDRISK Ute. Denna hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig även att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder.

 

Lämna en kommentar