Koldioxidekvivalenter- vad är det egentligen?

Koldioxidekvivalenter eller CO2, är ett särskilt mått på utsläpp av växthusgaser som sker världen över. Detta mått tar hänsyn till att alla växthusgaser har olika sätt att bidra till växthuseffekten och den global uppvärmningen i världen.

När man anger utsläpp av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter så anger man även hur mycket koldioxid som man skulle behöva släppa ut för att visa samma resultat på klimatet.

För att ge en tydligare bild hur mycket detta egentligen är frågan om så uppvisar exempelvis metan ca 23 gånger mer till växthuseffekten än vad koldioxid gör. 1 kg utsläpp av metan motsvarar därmed 23 kg koldioxidekvivalenter.

När man sedan vänder på siffrorna så innebär det att metanutsläpp som motsvarar 1 kg koldioxidekvivalenter endast är 0,043 kg metan. Summeringen av detta exempel blir alltså att väldigt små utsläpp av just metan ändå orsaker stora negativa klimateffekter.

Att man kan använda utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter gör även att man lätt kan jämföra specifika gasers påverkan till växthuseffekten och lägga till dessa. Det finns mycket miljöforskning kring detta och hur man kan vända trenden, du som privatperson och konsument kan med små medel bidra i detta.

Omräkningen man använder sig av får man fram genom att multiplicera utsläppen av varje växthusgas med gasens s.k. GWP-värde (Global Warming Potential).

Det är vanligt att Global Warming Potential även kallas växthuspotential och där detta helt enkelt är ett värde på hur mycket gasen påverkar den globala uppvärmningen. GWP-värdet i sig beräknas av hur effektivt gasen absorberar infraröd strålning, i vilka delar av det infraröda våglängdsområdet som gasen absorberar strålning samt hur länge gasen finns kvar i vår atmosfär. Läs mer om ämnet hos Naturvårdsverket.

 

 

Koldioxidekvivalenter tabell

I vår koldioxidekvivalenter tabell här nedan så finner du de sex vanligaste växthusgaserna. Tabellen visar även deras påverkan på miljön översatt till koldioxidekvivalenter.

Växthusgas                                                               Kemisk beteckning                                               Antal koldioxidekvivalenter

Koldioxid                                                                       CO2                                                                                                           1

Metan                                                                            CH4                                                                                                            23

Lustgas                                                                          N20                                                                                                            310

Fluorkarboner                                                              FC                                                                                                               6500 –  9200

Ofullständigt fluorerade kolväten                             HFC                                                                                                            140 – 11700

Svavelhexafluorid                                                        SF6                                                                                                             23900

Lämna en kommentar