Åtgärder emot försurning

Sveriges yta är till ca 70% täckt av skog. Vår skog är ett av vårt lands allra största förnybara-och miljövänligaste resurser. Trots detta så riskerar vi att döda skog och mark tack vare den försurning som vi ständigt utsätter den för. Det finns dock åtgärder emot försurning att vidtaga för att förhindra detta i vår natur.

Det är även viktigt att titta närmare på vad försurning verkligen innebär och vad den beror på. Försurning innebär att våra skogar, sjöar och jordar påverkas av försurande ämnen i nederbörden. Denna nederbörd kallas för surt regn.

Försurningen som sker beror på utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och ammoniak och det är även att stoppa dessa som i huvudsak kan förhindra försurningen.

Våra skogsmarker i främst södra- och västra Sverige tillhör de som är allra mest drabbade av försurningen. Anledningen till detta är att det är här som den största delen av de försurande ämnen faller ner från utsläpp på de brittiska öarna och på kontinenten. Omkring 80% av det sura nedfallet i södra- och västra Sverige beror på utsläpp i andra länder.

Den viktigaste metoden för att motverka försurning förutom att förhindra utsläpp är genom kalkning av bl.a. våra skogsmarker och sjöar. Kalkning görs för att motverka de negativa effekter som försurningen har för skog och mark. Här är målet att höja pH-värdet i skogen och att bevara eller återskapa det naturliga djur- och växtlivet.

Kalkning av skogsmark är ett av flera vapen mot markförsurningen och har pågått mera utbrett i Sverige sedan 1989 men påbörjades som försök redan för närmare 100 år sedan.

Det råder delade meningar om huruvida de positiva verkningarna är större än de negativa och det är viktiga att kalkning alltid sker på rätt sätt.

Med rätt sätt så menas bl.a. med rätt metoder, på rätt skogsmark, med rätt kalkningsmedel samt med kontinuerlig uppföljning av resultatet.

 

 

Vad kan du själv göra för att minska försurning?

  • Cykla eller gå till jobbet och för alla kortare resor om du har möjlighet. Välj tåg eller annan kollektivtrafik för längre resor om du har möjlighet.
  • Bli energismart genom att spara på värme, elektricitet, varmvatten, använd lågenergilampor, använd miljövänliga batterier, byt till energisnåla vitvaror och sopsortera hushållets alla avfallsprodukter.
  • Välj en energisnål bil eller en bil som drivs med miljövänligare alternativ. Sedan 1989 så har vi en lag i Sverige som säger att nyare bilar måste ha en katalysator. En bil med katalysator är helt enkelt ett betydligt miljövänligare alternativ.
  • Köp miljömärkt el och handla miljövänliga varor, produkter och tjänster. Exempel på detta kan vara återanvändbara sugrör och tygpåsar. Kan du handla lokalt och närproducerat och samtidigt minska din köttkonsumtion så är det också bra miljövänliga val.
  • Släng inte skräp eller avfall i skog och natur. Plocka gärna upp om du hittar skräp eller avfall.
  • Överdosera inte tvättmedel och tvätta inte på onödigt höga temperaturer. Det räcker som oftast att tvätta på 40 grader. Ibland så kan det även räcka med att skölja ett eller flera plagg istället för att tvätta det med tvättmedel.
  • Engagera dig inom en eller flera organisationer som arbetar aktivt för vår miljö. Ett par exempel är Naturskyddsföreningen och Greenpeace.