Nytt program kombinerar forskning med praktik

Typ: Rapport
Serie: Skogseko No 3
Författare: André, K., Smith, B. and Wallgren, O.
Publicerad:

Sammanfattning

Både själva klimatförändringen och hur den hanteras påverkar resultatet i skogen. Det nya forskningsprogrammet Mistra-SWECIA ska ta fram modeller, som sedan blir underlag för diskussion om hur skogen ska skötas i framtiden.