Mistra-SWECIAs slutkonferens

Stockholm 18 november

Klimat, effekter och anpassning – fokus på skog och skogsbruk, markanvändning och ekonomi (Mistra-SWECIA 2008-2015).

Datum: 18 november       

Tid: 8:30–16:30, med efterföljande mingel och middag

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74

OBS: Konferensen hålls på engelska

Mistra-SWECIA har under de senaste åtta åren studerat klimatförändringar, deras effekter och anpassning till dessa med fokus på den svenska skogen och skogsbruket. Olika aspekter har varit i fokus. Utöver det framtida klimatet och dess direkta effekter, har forskningen belyst vilka skogsskötselstrategier som kan vara aktuella, hur kunskap sprids, hur svenska skogsaktörer ser på klimatförändringar och risker och hur skogsbranschen påverkas av effekter i den globala omvärlden. Ett annat område i forskningen har varit global klimatekonomi och hur relaterade styrmedel kan påverka utsläppen och vilka följder det kan ha.

Nu knyter programmet ihop säcken och vi delar med oss av de viktigaste slut­satserna ur forskningen. Vi blickar också framåt inom hur klimatanpassningslandskapet ser ut framöver och vilka forskningsinsatser behövs nu inom området?

Talare under dagen är forskare från Mistra-SWECIA samt Tim Carter, Finlands miljöcentral (SYKE). Avslutningsvis hålls en paneldebatt. Dagen modereras av Johan Kuylenstierna, VD Stockholm Environment Institute (SEI).

Program

Anmälan här senast 1 november