Klimatanpassning Sverige 2015

Stockholm 23 september

Mistra-SWECIA är med och arrangerar två seminarier under denna viktiga mötesplats om klimatanpassning. Syftet är att ge kunskap och verktyg för en effektiv klimatanpassning och de senaste nyheterna och trenderna från forskning, länsstyrelser, kommuner, innovationer och näringsliv.

MiljöAktuellt är huvudarrangör av konferensen, som äger rum i Stockholm. Ur programmet:

"Vi tar oss an klimatanpassning på ett handfast sätt och fokuserar på det konkreta arbetet som behöver ta fart. Vi vet vad som behöver göras men hur ska det gå till och vems ansvar är det att få saker gjorda? Hur ska vi få andra med på tåget? Vi har samlat forskare, beslutsfattare och ansvariga för klimatanpassning samt aktörer som försäkringsbolag och producenter för att presentera, förklara och debattera klimatanpassning. Målet är att du ska ha en förstärkt handlingskompetens med dig hem från dagen!"

Läs mer och anmäl dig till konferensen Klimatanpassning