Ledig tjänst: Forskare Lunds universitet

Forskare i agent-baserad modellering av skogligt beslutsfattande och klimatanpassning sökes inom Mistra-SWECIA till Lunds universitet.

Den anställde kommer att arbeta med att utveckla agent-baserad modellering (ABM) som verktyg för att analysera olika aktörers beslutsfattande och konsekvenserna av olika skötsel- och förvaltningsalternativ för markanvändningens, särskilt skogliga, ekonomi och miljövärden. Arbetet ingår i projektet "Multi-level decision making and implications for adaptation of forest and agricultural sectors in Sweden" som ingår i det strategiska forskningsområdet BECC (www.cec.lu.se/forskning/becc) och även knyter an till Mistra-SWECIA.

Ytterligare information om tjänsten och ansökningsförfarande