Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som skapar ny kunskap och utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Nyheter

02 juli 2015

Ny bok: Nationalekonomi för miljöintresserade

Tankesmedjan Fores lanserade nyligen boken ”Nationalekonomi för miljöintresserade”, skriven av tio nationalekonomiska forskare varav tre är tidigare forskare inom Mistra-SWECIA.

23 juni 2015

ECCA: Klimatet och att ta skogliga beslut

Klimatförändringarna gör att skogsägarna ställs inför en rad beslut om sin skog. Under The European Climate Change Adaptation Conference (ECCA) 2015 stod Mistra-SWECIA som värd för två sessioner med fokus på drivkrafter och skogsägares beslut kopplade till klimatet.

17 juni 2015

John Hassler i Fores vetenskapliga råd

Tankesmedjan Fores tillsätter ett vetenskapligt råd för programmet för klimat och miljö. Rådet ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. I rådet ingår John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholm Universitet och forskare inom Mistra-SWECIA.

Programdeltagare

   

 

 

Årsrapport

Företag inom jord- och skogsbruk är till stor del beroende av väder och klimat. För många verksamheter är det oklart på vilket sätt och i vilken omfattning klimatförändringarna påverkar deras framtida affärsmöjligheter.

Läs mer om Klimatrelaterade risker och möjligheter för företag inom jord- och skogsbruk, Svensk skogsindustri och indirekta klimateffekter och Ändrad risk för extrema väderhändelser i Sverige i Mistra-SWECIA:s Årsrapport 2014.
 

Evenemang

Höstexkursion: Skogsbruk i ett förändrat klimat

Västmanland 16-17 september
Exkursion i brandens spår - diskussioner om hur svenskt skogsbruk påverkas av att klimatet förändras.

Klimatanpassning Sverige 2015

Stockholm 23 september

Mistra-SWECIA är med och arrangerar två seminarier under denna viktiga mötesplats om klimatanpassning. Syftet är att ge kunskap och verktyg för en effektiv klimatanpassning och de senaste nyheterna och trenderna från forskning, länsstyrelser, kommuner, innovationer och näringsliv.

 
 
statistics logger