Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som skapar ny kunskap och utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Nyheter

20 oktober 2014

Klimatanpassad naturvård i skogslandskapet

Naturvård har traditionellt handlat om att bevara naturmiljöer som hotas av exploatering. Nu påverkar klimatförändringarna förutsättningarna för vård av naturmiljöer, då arter och miljöer också hotas av stigande havsnivå, stigande medeltemperatur och en ökad förekomst av väderextremer.

29 september 2014

Klimatanpassning högaktuellt inom svenskt skogsbruk

Ofta pekar man på fördelarna för svensk skogsindustri kopplat till ett varmare klimat, i form av ökad tillväxt och skogens förmåga att binda koldioxid. Men skogsbranden i Västmanland utgör ett tydligt exempel på komplexiteten och osäkerheten avseende klimatpåverkan inom skogsbruket.

22 september 2014

Styrmedel påverkar utsläpp av koldioxid

Alexander Schmitt från Stockholms universitet disputerar med en avhandling om beskattning av koldioxidutsläpp.

Programdeltagare

   

 

 

Årsrapport

Årsrapport

Skatt på konventionell olja har endast blygsamma positiva klimateffekter. Skatt på kol och andra fossila bränslen, med höga utvinningskostnader, minskar däremot förbrukningen och därmed klimatpåverkan.

Läs mer om Optimal beskattning av fossila bränslen, Klimatanpassning av svenskt skogsbruk och De senaste årens utveckling av klimatmodeller i Mistra-SWECIA:s Årsrapport 2013.

Evenemang

Svenskt skogsbruk möter klimatförändringar

Stockholm 10 november
Workshop med svenska skogsägare från Gävleborg, Västerbotten, Skåne och Jämtland.

Nordisk konferens om klimatanpassning

Köpenhamn 25-27 augusti
Konferensen "Adapting to Change: From Research to Decision-making" vänder sig både till forskare och beslutsfattare.