Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som skapar ny kunskap och utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Nyheter

04 april 2014

Hur blir klimathotet hett?

Klimatet förändras och det påverkar allt liv på jorden, det har forskningen slagit fast. Men når forskarna fram med sitt budskap? Debatt i Lund i april behandlade rapporterna från FN:s klimatpanel.
- Vi ser den enorma politiska segheten, samtidigt som de här alarmerande scenarierna målas upp, det menade Alva Snis Sigtryggsson från Fältbiologerna som medverkande i debatten.

Hur blir klimathotet hett?
26 mars 2014

Kartläggning av skogsägares bild av klimatförändringar

Mistra-SWECIA genomför under våren en kartläggninga av hur svenska skogsägare upplever klimatförändringarna och vilka åtgärder de tror kan minska klimatrelaterade påfrestningar på skogen.

Kartläggning av skogsägares bild av klimatförändringar
17 mars 2014

Forskare klimatsäkrar skogssektorn

Mistra-SWECIA:s Lars Bärring samarbetar med kollegor på Skogforsk för att utveckla nya produktionsfunktioner för tall. Forskarna tar framtida uppvärmningstrender i beaktande när de optimera valet av tallplantor för skogsföryngring.

Forskare klimatsäkrar skogssektorn

Programdeltagare

 

 

Årsrapport

Årsrapport

Skatt på konventionell olja har endast blygsamma positiva klimateffekter. Skatt på kol och andra fossila bränslen, med höga utvinningskostnader, minskar däremot förbrukningen och därmed klimatpåverkan.

Läs mer om Optimal beskattning av fossila bränslen, Klimatanpassning av svenskt skogsbruk och De senaste årens utveckling av klimatmodeller i Mistra-SWECIA:s Årsrapport 2013.

Mistra-SWECIA:s Årsrapport 2013 (1,4 MB, pdf)

Evenemang

21st Century Challenges in Regional Climate Modelling

Lund 16-19 juni
Workshop som behandlar både grundforskning och applikationer som rör klimatmodellering.

21st Century Challenges in Regional Climate Modelling

Nordisk konferens om klimatanpassning

Köpenhamn 25-27 augusti
Konferensen "Adapting to Change: From Research to Decision-making" vänder sig både till forskare och beslutsfattare.

Nordisk konferens om klimatanpassning

Senaste Publikationen

Klimatförändringens effekter, vår sårbarhet och möjlig anpassning

Ju snabbare klimatet förändras, desto svårare blir det för människor, djur och natur att hinna med att anpassa sig till förändrade förutsättningar. En allt större klimatförändring, i kombination med fattigdom, avskogning, exploatering och föroreningar hotar både ekosystem och arters existens, såväl som...
Klimatförändringens effekter, vår sårbarhet och möjlig anpassning