Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som skapar ny kunskap och utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Nyheter

19 november 2014

Skogsägare och forskare i möte om klimatanpassning

Mistra-SWECIA:s forskare har under året träffat skogsägare från Skåne, Gävleborg, Jämtland och Västerbotten för att diskutera hur svenskt skogsbruk påverkas av klimatförändringarna. I november träffades skogsägare och forskare igen för att utbyta erfarenheter från olika delar av landet.

07 november 2014

Debatt om handel med utsläppsrätter eller koldioxidskatt är rätt väg för att minska utsläppen

Handeln med utsläpp enligt Kyotoprotokollet har varit verkningslös. Världen borde i stället snabbt enas om en lägsta nivå på koldioxidskatt. Det blir svårt men är enda chansen att få ned utsläppen, skriver Mistra-SWECIA:s John Hassler, Per Krusell och Jonas Nycander på DN Debatt.

28 oktober 2014

IPCC sammanfattar kunskapsläget om klimatförändringarna

I dagarna träffas delegaterna i FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC i Köpenhamn för att ta fram ett gemensamt beslutsunderlag inför klimatförhandlingarna som fortsätter i Lima i december.

Programdeltagare

   

 

 

Årsrapport

Årsrapport

Skatt på konventionell olja har endast blygsamma positiva klimateffekter. Skatt på kol och andra fossila bränslen, med höga utvinningskostnader, minskar däremot förbrukningen och därmed klimatpåverkan.

Läs mer om Optimal beskattning av fossila bränslen, Klimatanpassning av svenskt skogsbruk och De senaste årens utveckling av klimatmodeller i Mistra-SWECIA:s Årsrapport 2013.

Evenemang

Svenskt skogsbruk möter klimatförändringar

Stockholm 10 november
Workshop med svenska skogsägare från Gävleborg, Västerbotten, Skåne och Jämtland.

Nordisk konferens om klimatanpassning

Köpenhamn 25-27 augusti
Konferensen "Adapting to Change: From Research to Decision-making" vänder sig både till forskare och beslutsfattare.