Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som skapar ny kunskap och utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Nyheter

13 november 2015

Pressinbjudan: Klimatanpassning med fokus på skogen och skogsbruket

”Klimat, effekter och anpassning – fokus på skog och skogsbruk, markanvändning och ekonomi” är titeln på forskningsprogrammet Mistra-SWECIA:s avslutande konferens. Journalister är varmt välkomna, liksom att ta del av den nyutkomna syntesrapporten.

11 november 2015

Mistra-SWECIA:s senaste syntesrapport

Rapporten ”Klimatanpassat skogsbruk: Drivkrafter, risker och möjligheter” är en syntes av den kunskap som samlats under programmets tid. Förhoppning är att den ska bidra till att ge en samlad bild av hur den svenska skogssektorn kan påverkas av successiva klimatförändringar samt vilka behov och utmaningar som finns vad gäller beslut, strategier och åtgärder i ett föränderligt klimat.

24 september 2015

Klimatanpassning 2015: Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?

Under Klimatanpassning Sverige 2015 stod Mistra-SWECIA som värd för två seminarier med rubrikerna Drivkrafter och styrmedel – vad är det som kan få oss att ändra vårt beteende? samt Klimatrelaterade risker och möjligheter för näringslivet.

Programdeltagare

   

 

 

Årsrapport

Företag inom jord- och skogsbruk är till stor del beroende av väder och klimat. För många verksamheter är det oklart på vilket sätt och i vilken omfattning klimatförändringarna påverkar deras framtida affärsmöjligheter.

Läs mer om Klimatrelaterade risker och möjligheter för företag inom jord- och skogsbruk, Svensk skogsindustri och indirekta klimateffekter och Ändrad risk för extrema väderhändelser i Sverige i Mistra-SWECIA:s Årsrapport 2014.
 

Evenemang

Mistra-SWECIAs slutkonferens

Stockholm 18 november

Klimat, effekter och anpassning – fokus på skog och skogsbruk, markanvändning och ekonomi (Mistra-SWECIA 2008-2015).

Klimatanpassning Sverige 2015

Stockholm 23 september

Mistra-SWECIA är med och arrangerar två seminarier under denna viktiga mötesplats om klimatanpassning. Syftet är att ge kunskap och verktyg för en effektiv klimatanpassning och de senaste nyheterna och trenderna från forskning, länsstyrelser, kommuner, innovationer och näringsliv.

 
 
statistics logger