Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som skapar ny kunskap och utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Nyheter

12 februari 2015

Koldioxidutsläpp, rättvisa och hur Sverige kan visa vägen

Professor Raymond T. Pierrehumbert, innehavare av Konungens gästprofessur i miljövetenskap, höll en öppen föreläsning om Sveriges roll i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser.

17 december 2014

Klimatrelaterade risker och möjligheter för affärsverksamheter

Företag inom jord- och skogsbruk är till stor del beroende av väder och klimat för en stabil produktion och stabila affärer. Med klimatförändringarna kommer företag inom markanvändningssektorn att möta såväl nya möjligheter som utmaningar. För många verksamheter är det dock oklart på vilket sätt och i vilken omfattning klimatförändringarna påverkar deras affärsmöjligheter.

19 november 2014

Skogsägare och forskare i möte om klimatanpassning

Mistra-SWECIA:s forskare har under året träffat skogsägare från Skåne, Gävleborg, Jämtland och Västerbotten för att diskutera hur svenskt skogsbruk påverkas av klimatförändringarna. I november träffades skogsägare och forskare igen för att utbyta erfarenheter från olika delar av landet.

Programdeltagare

   

 

 

Årsrapport

Företag inom jord- och skogsbruk är till stor del beroende av väder och klimat. För många verksamheter är det oklart på vilket sätt och i vilken omfattning klimatförändringarna påverkar deras framtida affärsmöjligheter.

Läs mer om Klimatrelaterade risker och möjligheter för företag inom jord- och skogsbruk, Svensk skogsindustri och indirekta klimateffekter och Ändrad risk för extrema väderhändelser i Sverige i Mistra-SWECIA:s Årsrapport 2014.
 

Evenemang

Drivkrafter som bidrar till klimatanpassning

Köpenhamn 12-14 maj
Mistra-SWECIA medverkar på The European Climate Change Adaptation Conference, ECCA, för att diskutera drivkrafter som bidrar till att skogsbruk anpassas till ett förändrat klimat.

Skogsbruk i ett förändrat klimat

Västmanland 16-17 september
Exkursion i brandens spår - diskussioner om hur svenskt skogsbruk påverkas av att klimatet förändras.