Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som skapar ny kunskap och utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Nyheter

18 juni 2014

Konferens samlar klimatmodellerare i Lund

Klimatmodellerare från hela världen samlas i juni i Lund för konferensen 21st Century Challenges in Regional Climate Modelling.

Konferens samlar klimatmodellerare i Lund
13 juni 2014

Avhandling beskriver utbytet av kol mellan hav och atmosfär

Jenny Hieronymus vid Stockholms universitet disputerar med en avhandling som beskriver hur det marina kolsystemet fungerar i ett varmare klimat, med högre koldioxidtryck i atmosfären och lägre syrehalter i havet.

Avhandling beskriver utbytet av kol mellan hav och atmosfär
15 maj 2014

Sverige senfärdigt med klimatanpassning

Lokala beslutsfattare behöver mer kunskap om klimatanpassning och tar inte alltid frågan på tillräckligt allvar. Det finns en uppfattning att klimatförändringar mest är till gagn för oss i Norden, men inget kan vara mer fel enligt Mistra-SWECIA:s Åsa Gerger Swartling.

Sverige senfärdigt med klimatanpassning

Programdeltagare

 

 

Årsrapport

Årsrapport

Skatt på konventionell olja har endast blygsamma positiva klimateffekter. Skatt på kol och andra fossila bränslen, med höga utvinningskostnader, minskar däremot förbrukningen och därmed klimatpåverkan.

Läs mer om Optimal beskattning av fossila bränslen, Klimatanpassning av svenskt skogsbruk och De senaste årens utveckling av klimatmodeller i Mistra-SWECIA:s Årsrapport 2013.

Mistra-SWECIA:s Årsrapport 2013 (1,4 MB, pdf)

Evenemang

21st Century Challenges in Regional Climate Modelling

Lund 16-19 juni
Workshop som behandlar både grundforskning och applikationer som rör klimatmodellering.

21st Century Challenges in Regional Climate Modelling

Nordisk konferens om klimatanpassning

Köpenhamn 25-27 augusti
Konferensen "Adapting to Change: From Research to Decision-making" vänder sig både till forskare och beslutsfattare.

Nordisk konferens om klimatanpassning

Senaste Publikationen

Minskade utsläpp av växthusgaser och ekonomisk tillväxt

Om den globala uppvärmningen skall begränsas till under två grader är det mest kostnadseffektivt att börja minska utsläppen av växthusgaser så snart som möjligt. Istället fortsätter utsläppen att öka. Ju längre det dröjer tills utsläppen minskar, desto dyrare och mer utmanande blir det att vända trenden...
Minskade utsläpp av växthusgaser och ekonomisk tillväxt