Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som skapar ny kunskap och utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Nyheter

15 september 2014

Ny studie visar att kommunikationsinsatser kan främja anpassning till klimatförändringar

De första resultaten från en enkätstudie bland 6000 svenska skogsägare visar att kommunikationsinsatser kan öka skogsägares uppskattning av sin förmåga att anpassa sitt skogsbruk till förändrade förutsättningar orsakade av klimatförändringar.

28 juni 2014

Konferens samlade klimatmodellerare i Lund

Klimatmodellerare från hela världen samlades i juni i Lund för konferensen 21st Century Challenges in Regional Climate Modelling, som arrangerades av arrangeras av Lunds universitet, SMHI, DMI och HZG med stöd från internationella BALTEX-sekretariatet.

12 juni 2014

Avhandling beskriver utbytet av kol mellan hav och atmosfär

Jenny Hieronymus vid Stockholms universitet disputerar i juni med en avhandling som beskriver hur det marina kolsystemet fungerar i ett varmare klimat, med högre koldioxidtryck i atmosfären och lägre syrehalter i havet.

Programdeltagare

   

 

 

Årsrapport

Årsrapport

Skatt på konventionell olja har endast blygsamma positiva klimateffekter. Skatt på kol och andra fossila bränslen, med höga utvinningskostnader, minskar däremot förbrukningen och därmed klimatpåverkan.

Läs mer om Optimal beskattning av fossila bränslen, Klimatanpassning av svenskt skogsbruk och De senaste årens utveckling av klimatmodeller i Mistra-SWECIA:s Årsrapport 2013.

Evenemang

21st Century Challenges in Regional Climate Modelling

Lund 16-19 juni
Workshop som behandlar både grundforskning och applikationer som rör klimatmodellering.

Nordisk konferens om klimatanpassning

Köpenhamn 25-27 augusti
Konferensen "Adapting to Change: From Research to Decision-making" vänder sig både till forskare och beslutsfattare.